Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την Πολιτική του Camping σε ότι αφορά τα νέα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.
KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: EL |
Camping Stomio health first
by

Kαλες Γιορτές


Στην ιστορία του λαού μας, οι δύσκολες στιγμές ήταν πάντα εκείνες που αναδείκνυαν το μεγαλείο μας, την αφοσίωση μας στα ιδανικά, την αλληλεγγύη και την πίστη μας στις πανανθρώπινες αξίες. Μια τέτοια δύσκολη στιγμή βιώνουμε και τώρα, που η πανδημία δοκιμάζει τις αντοχές μας στο σύστημα υγείας, στην οικονομία, στις κοινωνικές μας σχέσεις.

Όπως ο λαός μας πέρασε μέσα από τις δυσκολίες στη διάρκεια της ιστορίας με αλληλεγγύη και συμπαράσταση στο διπλανό μας, έτσι θα κάνουμε και τώρα. Αυτό σας καλώ να κάνουμε σε τούτες τις γιορτές. Να κοιτάξουμε γύρω μας και να μοιράσουμε την αγάπη και τη φροντίδα μας στους ανθρώπους που τη χρειάζονται. Με ένα πιάτο φαγητό, μ’ ένα χαμόγελο, έστω μ’ ένα τηλεφώνημα για τις ευχές και το ενδιαφέρον μας. Να κρατήσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας ασφαλείς, μέχρι αυτός ο εφιάλτης να τελειώσει. Να νοιαστούμε. Για τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και για τους γύρω μας που δοκιμάζονται σκληρά από τον ιό, ή τις επιπτώσεις του.

Αυτά τα αλλιώτικα Χριστούγεννα, ας δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Ας στηρίξουμε τους επαγγελματίες του Δήμου μας, ας νοιαστούμε για όσους δυσκολεύονται, ας απλώσουμε το

χέρι σ’ όσους χρειάζονται λίγη βοήθεια, λίγη στοργή ή απλώς κουράγιο.

Γιατί αυτό είναι Χριστούγεννα. Να νιώθεις την αγάπη να περισσεύει και να θέλεις να τη μοιραστείς. Ιδιαίτερα φέτος.

Γιατί, όποια κι αν είναι η ερώτηση, «η αγάπη» είναι η απάντηση. Ιδιαίτερα σ’ αυτές τις γιορτές…

Χρόνια Πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους…

by

Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέσα στο χώρο του δημοτικού κάμπινγκ Στομίου της δημοτικής εταιρείας «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς ΑΕ» βρίσκονται ως εγκαταλελειμμένα 5 τροχόσπιτα, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, άγνωστων ιδιοκτητών.

Καλούνται οι τυχόν ιδιοκτήτες τους να τα αναλάβουν μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, καθόσον η δημοτική επιχείρηση δεν συγκατατίθεται στην παραμονή τους στον ανωτέρω χώρο καθώς αποτελούν εστία μόλυνσης επικίνδυνης για τη δημόσια υγεία. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, θα υποδειχθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ως εγκαταλελειμμένα προκειμένου να περισυλλεχθούν και να δοθούν προς ανακύκλωση.

Πληροφορίες: 2494024510, Καπετανόπουλος Άλκης

by

Πρόσληψη προσωπικού (09/06/2020)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Ανώνυμος Εταιρεία
Στόμιο Λάρισας, Τ.Κ. 40007
Τηλ. 2495350210
Fax: 2495091273
e-mail: pk@evrimenon.gr
Πληρ.: Κρανιώτη Καλλιόπη

Στόμιο, 09/06/2020
Αριθμ. πρωτ.: 97

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6/2020 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΩΓΙΟΕΕ8-1Γ3) , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Υπαλλήλων υποδοχής ΔΕ (1 Θέση), Δύο (2) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αγιάς (Δ/νση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά, 40003, τηλ: 2494350121) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κα Σοφία Καρανίκα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της, ήτοι από την Τετάρτη 10/6 μέχρι την Τρίτη 16/6.

 

by

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Ανώνυμος Εταιρεία
Στόμιο Λάρισας, Τ.Κ. 40007
Τηλ. 2495350210
Fax: 2495091273
e-mail: pk@evrimenon.gr
Πληρ.: Κρανιώτη Καλλιόπη

Στόμιο, 30/05/2020
Αριθμ. πρωτ.: 58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΘΝΨΟΕΕ8-ΟΔΠ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο

Υπαλλήλων υποδοχής ΔΕ, (3 Θέσεις), Τρεις (3)μήνες
Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ, (2 Θέσεις), Τρεις (3)μήνες
Εργάτες καθαριότητας ΥΕ, (3 Θέσεις), Τρεις (3)μήνες
Νυχτοφύλακας ΥΕ, (1 Θέση), Ένα (1)μήνα
Νυχτοφύλακας ΥΕ, (1 Θέση), Τρεις (3)μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 

Κατέβασε σε μορφή word τα αρχεία για την αίτηση.

ΑΙΤΗΣΗ
1η υπεύθυνη δήλωση
2η υπεύθυνη δήλωση
3η υπεύθυνη δήλωση
4η υπεύθυνη δήλωση

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της σύμβασης έχει συμπληρώσει οκτάμηνη απασχόληση και αν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/04 και κατά συνέπεια η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων στο Δήμο, για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών, δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη της τελευταίας σύμβασης που είχε με το Δήμο

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι κατάλληλος/η να εργαστεί και δεν πάσχει από κάποιο σωματικό ή ψυχικό νόσημα το οποίο μπορεί να εμποδίσει την άσκηση των καθηκόντων του.

6. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

7. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν. 2647/1998 άρθρο 4. παρ 5).

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

9. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

10. Αποδεικτικά εμπειρίας

11. Η παρούσα να αναρτηθεί:
α) στην ιστοσελίδα της δημοτικής εταιρείας www.campingstomio.gr β) στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Στομίου του Δήμου Αγιάς

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Εταιρείας (Δ/νση: Στόμιο Λάρισας, τηλ: 2495350210) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κα Κρανιώτη Καλλιόπη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 5/6/2020.

by

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Ανώνυμος Εταιρεία
Στόμιο Λάρισας, Τ.Κ. 40007
Τηλ. 2495350210
Fax: 2495091273
e-mail: pk@evrimenon.gr
Πληρ.: Κρανιώτη Καλλιόπη

Στόμιο, 21/06/2019
Αριθμ. πρωτ.: 189

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6/2019 απόφαση Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο(2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ (1 Θέση), Δύο (2) μήνες
Εργάτες καθαριότητας ΥΕ (1 Θέση), Τρεις (3)μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της σύμβασης έχει συμπληρώσει οκτάμηνη απασχόληση και αν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/04 και κατά συνέπεια η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων στο Δήμο, για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών, δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη της τελευταίας σύμβασης που είχε με το Δήμο.

5. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

6. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν. 2647/1998 άρθρο 4. παρ 5).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

8. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

9. Αποδεικτικά εμπειρίας

10. Η παρούσα να αναρτηθεί:
α) στον Πίνακα Ανακοινώσεων της δημοτικής εταιρείας, β) στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Στομίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Εταιρείας
(Δ/νση: Στόμιο Λάρισας, τηλ: 2495350210) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κα Κρανιώτη Καλλιόπη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της.

by

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Ανώνυμος Εταιρεία
Στόμιο Λάρισας, Τ.Κ. 40007
Τηλ. 2495350210
Fax: 2495091273
e-mail: pk@evrimenon.gr
Πληρ.: Κρανιώτη Καλλιόπη

Στόμιο, 12/04/2019
Αριθμ. πρωτ.: 101

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της σύμβασης έχει συμπληρώσει οκτάμηνη απασχόληση και αν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/04 και κατά συνέπεια η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων στο Δήμο, για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών, δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη της τελευταίας σύμβασης που είχε με το Δήμο.

5. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

6. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν. 2647/1998 άρθρο 4. παρ 5).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

8. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

9. Αποδεικτικά εμπειρίας

10. Η παρούσα να αναρτηθεί:
α) στον Πίνακα Ανακοινώσεων της δημοτικής εταιρείας, β) στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Στομίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Εταιρείας
(Δ/νση: Στόμιο Λάρισας, τηλ: 2495350210) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κα Κρανιώτη Καλλιόπη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com

  Μετάβαση στο περιεχόμενο